Tenim un ampli historial de projectes d’èxit implementats en diversos sectors.
Sector Detergència

Sector Plàstics

Sector Alimentació

Sector Químic

Sector Turístic

Participem activament en grans projectes de col·laboració a nivell nacional i internacional, invertint del 15 al 20% de la nostra facturació
Urwastech – LIFE+
Desenvolupament d’un sistema per tractar les deixalles orgàniques urbans que conté la fracció resta, barrejats amb les aigües residuals urbanes. Hidroquimia va ser responsable del disseny i construcció de DA i MBR biològic, del funcionament del sistema i validació.

ITACA – INNPRONTA

Recerca en tecnologies aplicades al tractament d’aigües residuals industrials i la reavaluació de residus generats pels diferents tractaments. Hidroquimia va ser responsable dels estudis de tractament d’aiguamolls artificials, d’oxidació avançada, biosorbentes i digestions anaeròbiques.

Ecowama – FP7

Desenvolupament d’un nou model ecoeficient per al tractament de l’aigua de la indústria de processament de superfícies de metall i plàstic. Hidroquimia va ser responsable de la integració de tecnologies i de la validació de la planta pilot.

Nawades – FP7

Desenvolupament d’un sistema de membrana per a la dessalinització d’aigua de mar que no té amortiment orgànica i precipitació química. Hidroquimia va ser responsable de la integració de tecnologies i la validació de la planta pilot.

3R 2020 – CIEN

Desenvolupament de tecnologies per reciclar i recuperar certs fluxos de residus amb gran potencial i que la seva recuperació no és factible en aquest moment, transformant-los en recursos econòmicament viables. Hidroquimia va ser responsable del disseny i la construcció dels nutrients de recuperació de la planta pilot i de la validació de la planta pilot.

Demoware – FP7

Superar les barreres que aturen l’adopció generalitzada de la reutilització de l’aigua en diferents sectors. Hidroquimia va ser responsable del disseny i la construcció del prototip de MBR, així com del funcionament del sistema.