ECOWAMA

Gestió Ecoeficient d’aigua en la indústria de fabricació

Abstract

El Projecte ECOWAMA proposa un nou model de gestió de cicle tancat ecoeficient per al tractament d’efluents de la indústria de processament de superfícies de metall i plàstic (STM). Aquestes aigües residuals STM estan àmpliament contaminades amb olis i grasses, càrrega orgànica, una fracció de sal i especialment amb metalls pesants (per exemple, níquel, coure, zinc i altres). Per tant, les empreses STM tenen un gran interès en el tractament eficient, rendible i sostenible dels seus efluents. L’enfocament de ECOWAMA combina el tractament d’aigües residuals amb la recuperació d’aigua ultrapura, metalls molt valuosos i energia.

Data

Aquest projecte ha rebut fons del Setè Programa de la Unió Europea per a recerca, desenvolupament tecnològic i demostració sota l’acord de subvenció Núm. 308432