NOVACELL

Recerca de noves generacions de micro i nanopartícules de cel·lulosa per al seu ús en productes industrials estratègics

Abstract

L’objectiu de reduir l’impacte ambiental derivat de diferents processos tecnològics combinats amb la necessitat d’aconseguir un subministrament més segur de recursos va provocar el concepte de bioeconomía. Respecte a aquest nou concepte, la cel·lulosa, que és el polímer natural més abundant en la Terra, pot transformar-se en una àmplia gamma de productes d’alt valor agregat com la micro i nanocelulosa amb propietats prometedores i excel·lents. A més, a causa de la naturalesa hidrofílica de la cel·lulosa, la modificació de micro i nanocelulosa és interessant per a agregar noves propietats interessants a aquestes partícules i obrir noves possibilitats en els sectors més estratègics de l’economia i els productes que busquen millorar. Una prova d’això és que el mercat global de micro i nanocelulosa estima que per a 2021 els ingressos aconseguiran els 500 milions d’euros i un creixement del 30% entre 2016 i 2021.

Data

Aquest projecte ha rebut finançament públic del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CENT) 2017 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).