REGIREU

Recerca sobre tecnologies de regeneració d’aigua i gestió de riscos per a la seva reutilització.

Abstract

L’objectiu principal del projecte Regireu, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, és desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a tot el món que superi les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració de aigües residuals urbanes i industrials per a la posterior reutilització. El projecte regional ha de permetre generar nous coneixements necessaris per desenvolupar tecnologia que proporcioni avantatges competitius sobre la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigües residuals.

Data

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)